Srpen 2008

Škola volá!!!

31. srpna 2008 v 11:40 | NW-P |  Ostatní-ne NW

Bohužel!!!

Mno, co už... Prázdniny utekly jako voda zase musíme jít do školy. Nedá se nic dělat...

The poet and the pendulum-můj názor

24. srpna 2008 v 13:11 | NW-P |  Texty s překladem

Miluju tuhle písničku!!!

Tahle písnička je prostě nádherná. Nejdřív se mi z Dark passion play nejvíc líbil Amaranth. Ale jakmile jsem si poslechla The poet and the pendulum, tak jsem hned měla o hodně lepší náladu. Pořád si ji zpívám (ale nedoporučovala by jsem vám, aby jste mě slyšeli. Já si myslím, že neumím zpívat, ale když jsem sama, tak se to dá poslouchat...). Je to prostě nádherná písnička. Je v ní všechno. Je ryvhlá, tvrdá, ale i pomaloučká, nádherná. Amaranth a The poet and the pendulum jsou pro mě ty nej písničky na celičkém světě!!! Nightwish prostě miluju a je mi jedno, že všichni poslouchají jenom hipec. Nightwish pro mě je víc, než obyčejná kapela. Jejich texty písní jsou úžasné. A v podání Anette jsou ještě lepší. Poslechněte si The poet and the pendulum. Potom ať si někdo říká, že Anette neumí zpívat... Že prý znají víc holek, které zpívají líp než Anette. Já zase znám víc lidí, kteří zpívají líp než Tarja. Stačí jít někam do opery...

Master passion greed

24. srpna 2008 v 13:01 | NW-P |  Texty s překladem
Originál:
Who the hell are you to tell me
What to do, why to do, why bother
Leech in a mask of virtue
Such waste, to ever think of you again

Hey Judas, your Christess was our love
Hit and run, your will be done
Never sorry, never wrong
More more more more more

Master passion greed

"Hello. How are you?
Let me explain one thing.
All for her and more for me
Why is it so hard to see?
I see no sense in doing this
Not enough for me
I fuck up everything but let me explain."

Some day you shall flee,
Panting and weak

Master passion greed

All within me gone but pain and hope
Hoping that the pain would fade away

Greed, your master passion
I Feed the mouth that bites me
Mammon, opiate of the masses
The reek of your lies draws flies

Seek her
Seduce her
Tame her
Blame her
Have her
Kill her
Feast on it all

With awakening the tears will begin
To my everlasting shame silence took me

Překlad:
Pánova vášnivá nenasytnost

Kdo sakra jsi, abys mi říkal
co mám dělat, proč to mám dělat, proč trápit
Pijavici v masce ctnosti
Jak marné, myslet na tebe znovu

Hey Jidáši, tvá Christess byla naší láskou
Udeř a uteč, tvé bude hotovo
Nikdy lítostivý, nikdy špatný
Víc víc víc víc víc

Pánova vášnivá nenasytnost

"Ahoj. Jak se máš?
Nech mě vysvětlit jednu věc.
Vše pro ni a víc pro mě
Proč je to tak těžké vidět?
Nevidím v tomhle žádný smysl
Ne dost pro mě
Po*ral jsem všechno, ale nech mě to vysvětlit."

Jednoho dne uprchneš,
Funící a slabý

Pánova vášnivá nenasytnost

Vše uvnitř mě je pryč, ale bolest a naděje
Doufám, že se bolest vytratí

Nenasytnost, tvého pána vášnivá
Krmím ústa, která mne kousají
Mamon, opiát davů
Zápach tvých lží přitahuje mouchy

Vyhledej ji
Oklamej ji
Ochoč ji
Obviň ji
Měj ji
Zabij ji
Hoduj na tom všem

S procitnutím začne pláč
Do mé neustálé hanby mne zavedlo ticho

Cadence of her last breath

24. srpna 2008 v 13:00 | NW-P |  Texty s překladem
Originál:
Running for her life
The dark rain from her eyes still falls
Breathtaking butterfly
Chose a dark day to live

Save one breath for me

A Loner longing for
The cadence of her last breath

Why do I miss someone
I never met, with bated breath I lay
Seawinds brought her to me
A butterfly, mere one-day miracle of life
And all the poetry in the world
Finally makes sense to me

Save one death for me

A Loner longing for
The cadence of her last breath

Put to rest all that's not life
Drink for the beauty and fill my blank page

Sometimes a dream turns into a dream

A Loner longing for
The cadence of her last breath

Překlad:
Rytmus jejího posledního dechu

Běží jako by jí šlo o život
Temný déšť z jejích očí stále padá
Dech beroucí motýl
Si vybral temný den k životu

Uchovej pro mne jeden dech

Samotář touží po
Rytmu jejího posledního dechu

Proč postrádám někoho
Koho jsem nikdy nepotkal, se slábnoucím dechem ležím
Mořský vítr ji zanesl ke mně
Motýl, pouhý jednodenní zázrak života
A všechna poezie na světě
Mi konečně dává smysl

Uchovej pro mne jednu smrt

Samotář touží po
Rytmu jejího posledního dechu

Dát vše stranou, to není život
Pij pro krásu a naplň mou prázdnou stránku

Někdy se sen změní v sen

Samotář touží po
Rytmu jejího posledního dechu

Amaranth

24. srpna 2008 v 12:59 | NW-P |  Texty s překladem
Originál:
Baptised with a perfect name
The doubting one by heart
Alone without himself

War between him and the day
Need someone to blame
In the end, little he can do alone

You believe but what you see?
You receive but what you give?

Caress the one
The never-fading rain in your heart
The tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding Amaranth
In a land of the daybreak

Apart from the wandering pack
In this brief flight of time
We reach for the ones, whoever dare

You believe but what you see?
You receive but what you give?

[x2]
Caress the one
The never-fading rain in your heart
The tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding Amaranth
In a land of the daybreak

Reaching, searching for something untouched
Hearing voices of the never-fading calling

[x2]
Caress the one
The never-fading rain in your heart
The tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding Amaranth
In a land of the daybreak
Překlad:
Laskavec

Pokřtěný dokonalým jménem
Nedůvěřivý srdcem
Sám bez sebe

Válka mezi ním a dnem
Potřebuje někoho na koho svést vinu
Ve výsledku jen málo zmůžeš sám

Věříš, ale co vidíš?
Přijímáš, ale co dáváš?

Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku

Stranou od potulné smečky
V tomto krátkém okamžiku
Saháme po těch, kteří se odváží

Věříš, ale co vidíš?
Přijímáš, ale co dáváš?

(2x)
Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku

Sahající, hledající něco nedotknutého
Slyšící hlasy neslábnoucího volání

(2x)
Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku

The poet and the pendulum

24. srpna 2008 v 12:57 | NW-P |  Texty s překladem
Originál:
I - White Lands Of Empathica

The end. The songwriter's dead. The blade fell upon him.
taking him to the white land of empathica of innocence?

The dreamer and the white
Poet without a rhyme.
A widow writer, torn apart by chains of Hell
One last perfect verse,
Yet still the same old song
Oh Christ, how I hate what I have become
Take me home

Get away, run away, fly away
Lead me astray, to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for this cold world
Forgive me, I have but two faces,
One for the world,
One for God, save me,
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for the cold world

My home was there at last, these meadows of heaven
The venture filled days more with every smilling face
Please no more words
Those from the seventh hell
No more please tell me once my heart goes by
Take me home

Get away, run away, fly away
Lead me astray, to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for this cold world
Forgive me, I have but two faces,
One for the world,
One for God, save me,
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for the cold world

II - Hope

Sparkle, a scenery
With childlike I fall
With beauty underneath
The end, I'm free
Tuck me in,
Beneath the blue
Beneath the great
Beneath the ray
One night reigns a dawn in time
See them, the light

On the shore he sat and hoped
Under the same belief
Blue sky shows you
Shows you more

III - The Pacific

I'm afraid, so afraid Of being raped again and again and again
I know I will die alone, but loved
You live long enough to hear the sounds of calls
Long enough to find yourself screaming
And if you want live long enough to see your friends betray you
Years stripped under the altar
I just wish the tide would catch me first
And give me death
As I've always hoped for

IV- Dark passion play

The morning dawn upon this altar
The race of the dark passion play
Performed by his friends without shame
Screaming on his innocence they came

Get away, run away, fly away
Lead me astray, to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for this cold world
Forgive me, I have but two faces,
One for the world,
One for God, save me,
I cannot cry 'cause the shoulder cries more,
I cannot die, I, the whore for the cold world

Today, in the year of our Lord, 2005
Tuomas was called from the cares of the world,
He stopped calling at the end of each peaceful day
the music he wrote, at the long pain, about silence
He was found, walking, dead with a smile in his face
And one thousand people were raised to the test

Save me

V- Mother & Father

They steal my son, your own
Oh when did you become so cold?
The blade will keep on descending
All you need is to feel my love
Search for beauty, find your shore,
Try to save the love, bleed no more,
You have such oceans within
In the end I will always love you.
Překlad:
Básník A Kyvadlo

"BÍLE ZEMĚ EMPATIKY"

Konec.

Skladatelova smrt.
Padla na něj čepel.
Vzala jej do bílých zemí
Empatiky
Nevinnosti
Empatika
Nevinnost

"DOMOV"

Snílek a víno
Básník bez rýmu
Ovdovělý spisovatel rozerván ve dví pekelnými řetězy

Poslední perfektní verš
Je pořád tou starou písní
O, Kriste, jak nenávidím to, čím jsem se stal

Vezmi mě domů

Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi
Ale mám dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha
Zachraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět

Můj domov byl tu a tam
Tyto nebeské louky
Dobrodružstvím naplněné dny
Pokaždé s usměvavou tváří

Prosím, žádná další slova
Myšlenky z bolavé hlavy
Žádná další chvála
Řekni mi jednou, že mám srdce na správném místě

Vezmi mě domů

Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi
Ale mám dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha
Zahcraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět

"PACIFIK"

Třpytí se má scenérie
tyrkysovým vodopádem
krásou uvnitř
Navždy Svobodný

Zatáhni mě pod oblohu
Pod bolest, pod déšť
Polibek na dobrou noc pro dítě včas
Houpající se čepel, má ukolébavka

Na břehu jsme seděli a doufali
Pod tím samým bledým měsícem
Jehož vůdčí světlo si vás vybralo
Vybralo si vás všechny

" Bojím se. Tak moc se bojím.
Být znásilněn znovu, a znovu, a znovu
Vím, že zemřu sám.
Ale milován.

Žiješ dost dlouho abys uslyšel zvuk pistolí,
dost dlouho aby ses našel křičíce každou noc,
dost dlouho abys viděl tvé přátele tě zrazovat.

Po dlouhá léta jsem byl připoután k tomu oltáři.
Nyní mám pouze 3 minuty a počítám.
Jen bych si přál, aby mě příliv chytil dřív
a dal mi smrt, po které jsem vždy toužil".

"TEMNÁ VÁŠNIVÁ HRA"

Druhý lupič napravo od Krista
Rozřezán ve dví - vrah novorozeňat
Svět se dnes bude radovat
Až vrány budou hodovat na hnijícím básníkovi

Každý musí pohřbít sám sebe
Žádná smečka, která pohřbí srdce z kamene
Teď je doma v pekle, slouží mu dobře
Zabitý zvonem, který pro něj zvoní na rozloučenou

Rozednělo se, na jeho oltáři
Zbytky temné vášnivé hry
Hrané jeho přáteli bez hanby
Plívajíc na jeho hrob jak přichází

Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi
Ale mám dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha
Zachraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět

"Dnes, Léta Páně 2005,
Tuomas byl zavolán zájmy světa.
Přestal plakat na konci každého krásného dne.
Hudba, kterou napsal byla už moc dlouho bez ticha.

Byl nalezen nahý a mrtev,
S úsměvem na tváři, perem, a 1000 stránkami smazaného textu."

Zachraň mě

"MATKA & OTEC"

Buď klidný, můj synu
Jsi doma
Ach, kdy jsi se stal tak chladným?
Čepel bude stále klesat
Vše co potřebuješ je pocítit mou lásku

Hledej krásu,najdi svou oporu
Pokus se je všechny zachránit, už nekrvácej
Máš v sobě takové oceány
Nakonec
Tě budu vždy milovat

Americké turné...

15. srpna 2008 v 10:07 | NW-P |  Novinky...

...Proběhne koncem srpna

Symfonický metal Nightwish plánuje na konec srpna měsíční turné po Státech.
Podnětem pro naplánování americké tour byla prodejní čísla nového alba Dark Passion Play, které si v USA dosud koupilo více než 35 000 lidí. Turné odstartuje na konci srpna a potrvá zhruba měsíc. Ještě předtím však čekal Nightwish nabitý koncertní blok, který začal již na sklonku tohoto roku a skončil na začátku dubna.Během této doby se populární Finové představili kromě řady metropolí například v Číně nebo Austrálii. Tuzemští fanoušci si přišli na své 20. února 2008, kdy Nightwish zahráli v T-Mobile Areně v Praze.
Sice pochybuju, že by teď někdo jel do Ameriky na NW koncert, ale třeba se někdo takový najde.

Historie metalu

15. srpna 2008 v 8:16 | NW-P |  Ostatní-ne NW
Tak tady máte stručnou historii mého nejoblíbenějšího hudebního stylu, metalu. Dalo by se to pojmout jako malý referát, jako který to původně vzniklo. Brzy se chystám věnovat se různým metalovým žánrům podrobněji. Mějte se krásně! ;) METAL FOREVER
METAL
Metalová hudba začala vznikat přibližně v 60. - 70. letech. Základy byly vzaty z rockové hudby, a pak řádně přitvrzeny elektrickými kytarami, zpěvem a bicími. Ranná metalová hudba byla založena na agresivnějším způsobu hraní a byla produkována pouze elektrickými kytarami a bubny. Čím tvrději kapela zněla, tím lepší byla. Dnes je tomu však jinak, ale k tomu se ještě dostaneme.
Metal vždy symbolizoval sílu a tvrdost. Největší popularity dosáhl v 80. letech, kdy se do Evropy začal šířit jako tzv. "Nová vlna britského heavy metalu". Začala éra tvrdšího metalu a zdrodila se první odnož tohoto stylu, heavy metal. Tento styl je charakteristický rychlým, agresivním rytmem a používáním elektrických kytar. Každému se teď jistě vybaví skupina Iron Maiden, nejznámější skupina z Britských ostrovů, která se velmi zasloužila o rozšíření tohoto stylu. Začátky heavy metalu žánrově vycházejí z křížení blues a rocku. Přímého předchůdce lze hledat také v hard rocku, a sice ve skupinách jako Black Sabbath, Deep Purple či Led Zeppelin.
Od té doby se postupem času stane z metalu nejrozmanitější a nejpestřejší hudební styl. V 80. létech na heavy metal navazují speed/power metal ( např. skupina Manowar) a agresivní thrash metal ( např.sk. Sepultura). V 90. letech vycházejí z heavy metalu některé další podžánry jako death metal (Bolt Thrower), black metal ( Cradle Of Filth) , gothic metal (Nightwish). Jako odpověď na "uhlazený" hevík vznikl hudební styl grunge (angl. drátěnka na nádobí), jehož zpěváci byli přesným opakem čím dál víc komerčního heavy metalu. Nejznámějši skupinou hrající tento styl byla Nirvana.
V dnešní době existuje více než patnáct odnoží metalu, a stále vznikají nové a nové styly. Ještě bychom mohli jmenovat například doom metal, symphonic metal, folk metal, techno metal, jazz metal, industrial metal, nu metal a další. Ráda bych se ještě pozastavila u dříve jmenovaného a mého nejoblíbenějšího gothic metalu. Gothic metal vznikl v 90. letech kombinací heavy metalu a gothic rocku v Evropě a částečně i v USA. Skupiny, hrající tento se zaměřily na ženské hlasy a tak vznikl ojedinělý žánr, kombinující drsnou hudbu s melodickými a symphonickými prvky s jemným ženským hlasem. Scéna gothického metalu je v současné době rozvinutá hlavně ve Skandinávii, především ve Finsku, ze kterého pochází např. známá skupina Nightwish, která proslula kombinací metalu a ženského operního hlasu.

Karaoke

13. srpna 2008 v 12:10 | NW-P |  Novinky...
Něco tady pro vás mám... Tady si můžete zazpívat písničky od Nightwish a jiných interpretů...

Bye bye beautiful

13. srpna 2008 v 12:08 Texty s překladem
Originál:
Finally the hills are without eyes
They are tired of painting a dead man's face red
With their own blood

They used to love having so much to lose
Blink your eyes just once and see everything in ruins

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Bye bye beautiful

Jacob's ghost for the girl in white
Blindfold for the blind
Dead siblings walking the dying earth

Noose around a choking heart
Eternity torn apart
Slow toll now the funeral bells

"I need to die to feel alive"

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Bye bye beautiful

It's not the tree that forsakes the flower
But the flower that forsakes the tree
Someday I'll learn to love these scars
Still fresh from the red-hot blade of your words

...How blind can you be, don't you see...
...that the gambler lost all he does not have...

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Bye bye beautiful
Sbohem Krásko

Konečně jsou hory bez očí
Jsou unavené z malování tváře mrtvého muže rudě
Jejich vlastní krví

Zvykli si milovat, majíce toho tolik co ztratit
Zamrkej očima jen jednou a uvidíš všechno v troskách

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

Sbohem Krásko

Jakubův duch pro dívku v bílém
Páska na oči pro slepé
Mrtví sourozenci kráčejí umírající zemí

Oprátka okolo škrtícího se srdce
Věčnost rozervaná ve dví
Pomalu teď zvoní pohřební zvony

"Potřebuji zemřít, abych se cítil naživu"

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

Sbohem Krásko

Není to strom, co opouští květinu
Ale květina, co opouští strom
Jednoho dne se naučím milovat tyhle jizvy
Stále čerstvý z čepelí tvých slov rozpálených do ruda

...Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš...
...že hazardér ztratil vše, co neměl...

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

JO a jen mimochodem: Tahle písnička je prý o Tarji...

Co bude v dalším albu???

12. srpna 2008 v 7:06 | NW-P |  Zajímavosti NW..

Žhavé novinky aneb co se pravděpodobně bude dít v dalším albu...

Ze všeho nejdřív chci říct, že se asi dost a dost načekáme, protože NW má zamluvené studio až na jaro 2010 :(
Budu tady těžit z jednoho rozhovoru s Tuomasem, a ten, jak je známo, co nechce, neprozradí, takže...
1. Nightwish před vydáním nového alba nevydá žádné DVD s koncertem
2. Tuomas má podle svých slov hodně textů a nápadů a jednu píseň už skoro v hrsti, ale při turné se prostě skládat nedá...chudáci zaneprázdnění :)
3. Co Tuomas už teď odvážně tvrdí: Album bude čistě akustické!
4. Nahrávání DPP probíhalo tak, že NW už měli hotové všechny písně - jen je nazpívat a doplnit pár orchestrálních částeček. Teď se však bude myslet více na Anette a Nightwish se jaksi...přizpůsobí jejímu stylu. No...já nevím jak to může znít, ale jsem strašně zvědavá a strašlivě moc se těším !!!
/* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width; if(typeof(bburlparam)=='string') { bbh+='&'+bburlparam; } if(typeof(bbkeywords)=='string') { bbh+='&keywords='+escape(bbkeywords); } document.write("<scr"+"ipt language='JavaScript' charset='windows-1250' type='text/javascript' src='http://go.cz.bbelements.com/please/showit/2444/2/3/7/?typkodu=js"+bbh+"&alttext=0&border=0&bust="+Math.random()+"&target=_blank'><"+"\/scr"+"ipt>"); /* ]]> */

5. Bleskovka

11. srpna 2008 v 17:22 | NW |  Bleskovky
Zdarte lidi... Máme tady pro vás další, v pořadí 5. bleskovku. Tak se plsky hlašte... 1. 3 budou mít svůj vlastní diplom a ostatní budou mít společný pač je to moc práce a nemůžeme se v tom moc vyznat...
1) Čauky
2) Tydýt si normální???
3) Máš v pokoji nějakého plyšáka???
4) Kolik???
5) Kde trávíš prázdniny???
6) Nudíš se???
7) jakou máš barvu vlasů???
8) Co na diplom???
9) Aloha

Dark passion play-recenze

11. srpna 2008 v 8:14 Novinky...
NIGHTWISH spolu se svými kolegy STRATOVARIUS patří už řádku let mezi hlavní ikony finského metalu, postavené na symfonické atmosféře kláves a technických kytarových postupů. Zatímco si souputníci STRATOVARIUS pěstují už od prvopočátku svůj power metalový rukopis, hudba NIGHTWISH se vždy ubírala do vzletnějších a romantikou provoněných sfér, kde každý nástroj spíše dotváří a dokresluje hudební celistvost.
Když se však člověk pozorně zaposlouchá, zjistí, že pod tím silným nánosem orchestrálních aranží stále dřímá ten "pravý" a "nefalšovaný" NIGHTWISH, založený na kytarové práci Emppu Vuorinena s charakteristickou rytmikou. Jádro je tedy zachovalé, což je pro skalní fanoušky určitě velice pozitivní zpráva. Po instrumentálních pasážích je ovšem novinka raritní už teď v jedné věci. Ano, po dlouhých jedenácti letech a šesti deskách se dostalo změně na pěveckém postu, kdy po dlouhém hledání nástupkyně za Tarju Turunen byla vybrána Švédka Anette Olzon. Je jasné, že pokud notnou dávku historie a života skupiny tvořila Tarja osobitý sound a byla jedním z poznávacích znamení hudby NIGHTWISH, budou někteří považovat novou pěvuli za nedostatečnou náhradu nehodnu porovnání se svoji předchůdkyní. Skupina začíná jakousi novou éru a začíná psát svoji novou historii, s níž se nejeden fanoušek nemusí ztotožnit. Pro mě osobně však Anette představuje vysvobození z místy nudných pěveckých partií, kterým svým operním hlasem Tarja začala vštěpovat patetický, trochu vlezlý a stereotypní nádech. Také se mi zdá, že dřívější hudba jako by byla tvořena přímo namíru jejím možnostem a přizpůsobována Tarjinym pěveckým technikám. Nyní však dostává hlavní mozek Tuomas Holopainen jakousi větší volnost při komponování, což hned pozvedne NIGHTWISH do jiných výšin. Anette také disponuje mnohem jemnějším hlasem, který dodává materiálu další barevné podkreslení a dýchá něžnější atmosférou. Na druhou stranu už tolik Anette nevyčnívá nad ostatní zpěvačky toho stylu, Sharon den Adel z WITHIN TEMPTATION, či dalších gotiků EVANESCENCE a její pěveckou protagonistkou Amy Lee .
Jak už byla prorokováno "Dark Passion Play" je deskou plnou orchestrálních zvratů a novinek, které dříve byly jenom v náznacích vnořeny do podoby klávesových aranží. Přímočařejší věcí jako třeba "She is My Sin" nebo "The Kinslayer" už na albu budete hledat obtížněji, což neznamená, že by finové složili pouze baladické kousky. Do výčtu by se snad dala zařadit akorát "Whoever Brings the Night" s drobátko tuctovým kytarovým riffem nebo druhá v pořadí "Bye Bye Beautiful" a trochu těžkopádnější "Master Passion Greed". Naopak celou desku uvozuje čtrnáctiminutová kompozice "The Poet and The Pendulum", která se přehupuje z divočejších vln do poklidných vod ostrovní zátoky. V plné síle se nám zde představuje orchestr London Session Orchestra, a také se v této skladbě asi nejcitlivěji prolínají symfonické pasáže s kytarovými party. "Bye Bye Beutiful" je, jak již bylo naznačováno, zástupkyně přímočařejší a razantnější věci, která tolik nepodléhá orchestrálnímu zásahu. V úvodu se na nás zasměje povedená moderní kytarová pasáž a navíc se zde Anekke střídá s agresivním projevem jejího kolegy Marco Tapani Hietala. Singlový "Amaranth" nejen že překypuje silným melodickým motivem, ale také dokáže uchvátit vyrovnaností a lehkostí, s níž hudba plynule uhání vpřed vstříc novým zítřků. Nejvíce mě však na "Dark Passion Play" potěšila věcička "Last of The Wilds". Baladická kompozice s lahodným irským motivem, houslové vyhrávky, podkreslující kytara neústale baví, i přesto, že je skladba zproštěna jakéhokoliv zpěvu. Pohodová "drnkačka" "The Islander" z Marcova pera je opět nasáklá irskou atmosférou, což opět potěší každého milovníka líbivých keltských melodií. Do šedi průměru pak částečně zapadají "Cadence of Her Last Breath", kde se něco výraznějšího začne odehrávat až v refrénu písně a také poslední "Meadows of Heaven", jejíž sloky jsou hodně utahané a až zbytečně nenápadité, ale i tak je nádherná. Je taková odpočinková...
NIGHTWISH nám na nové desce servírují hudební lahůdky s precisně zakomponovanými orchestrálními ingrediencemi, které měl neustále pod palcem producentský guru Pip Williams a to vše na stříbrném podnosu, ovšem nedávají úplně všechno zadarmo aby se posluchač hned nepřecpal a pěkně po dávkách si nejdražší a nejnáročnější album v historii kapely pořádně vychutnal.

Moc se omlouváme!!!!

11. srpna 2008 v 7:37 Informace

Pardon...

Moc se omlouváme, že jsme nedaly vědět... Byly jsme totiž na dovolené na Nitranském Rudnu v campu a nějak jsme sem zapoměli napsat, že tady dlouho nebudeme. Ještě jednou pardon. Teď to tady zase dáme do pořádku. To se nebojte... Vaše NWs...